Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} Sikapin ninyong mamuhay nang marangal. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Gospel Light 1,324 views. 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. ... Scripture: Romans 5:20. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo; kung siya'y mauhaw, painumin mo: sapagka't sasa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sasa kaniyang ulo. 18 Ang pagibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawankatawan na isang haing buhay, banalbanal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Text: Comments.1 ¶ I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable [rational] service. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Albert Barnes' Notes on the Whole Bible. 13 Share with the Lord’s people who are in need. tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Komentaryo sa Pag-aaral ng Kahulugan ng Bibilya na sinulat ni Dr. Bob Utley, nagretiro na na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya. Mangagalak sa pagasa; magmatiisin sa kapighatian; magmatiyagain sa pananalangin; 13 The mistaken philosophy influences our world, too. Paul’s gospel does not contain the message of self-esteem that some subcultures promote today. Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano. 6 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. 139 - Why All the Building Projects in Scripture? How Righteousness Is Obtained - Romans 4:9-12 Where The Law Fails, Faith Prevails - Romans 4:13-17 Geritol, Diapers and The Word Of God - Romans 4:18-25 Why True Believers Can Rejoice - Romans 5:1-5 He Did It All For Me - Romans 5:6-11 All This Just For Us - Romans 5:6-11 How Paradise Was Ruined - Romans 5:12 … 'The seven spirits'... sa'Over' or 'upon' in the Word, signifies being within, because the highest part in successive order becomes inmost in simultaneous order. gayundin naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. minamahal, huwag kayong maghihiganti; ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 37:59. 1 - Bodies In the Greek culture of Paul's day the mind was considered independent of the body.It was thought to be pure and the body, naturally evil. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: Love in Action. Mga Romano 12:1 - Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. document.write(sStoryLink0 + "

"); Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. ninyo ang mga umuusig sa inyo; idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Wika ng Biblia Filipino. Romans 12:19 Marks of the True Christian. 11 Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 11 ... 12 Ngayon kung ang pagkahulog nga nila ay siyang kayamanan ng sanglibutan, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Not slothful - The word rendered “slothful” refers to those who are slow, idle, destitute of promptness of mind and activity; compare Matthew 25:16. Romans 12:11, ESV: "Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord." RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. bHasStory0 = true; Human translations with examples: romans 12:12, romans 12: 916b. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banalbanal; maging mapagpatuloy. (You can do that anytime with our language chooser button ). Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. ). Mangagkaisa kayo ng pagiisip. 9 Love must be sincere. kayo sa mga nagagalak, at makitangis sa mga tumatangis. Contextual translation of "romans 12:1 2" into Tagalog. kayo ng saloobin. 3 Contextual translation of "roma 12:2" into English. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. Sapagka't kung paanong sa isang katawankatawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain: 5 Romans 10 Tagalog Audio DAILY BIBLIA. Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. { It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. 15 if(sStoryLink0 != '') Isipin ninyo ang mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... espiritu'The seven spirits' in Matthew 12:45 signify all falsities of evil, and as a result, a total extinction of goodness and truth. Denomination: Christian Church. { Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Ito ay naka study guide format (naka-ayos upang mabilis aralin). Loading... Unsubscribe from DAILY BIBLIA? 2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo … 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 21 The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 10 Be devoted to one another in love. At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyayabiyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalatayapananampalataya; 7 6:22), signifies the man (homo). Tagalog Bible: Romans. 19 Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Would you like to choose another language for your user interface? 20 Romans 12:2 New King James Version (NKJV). The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. Mga Taga-Roma 12:11 RTPV05. Hangga't maaari, makisama kayo nang mapayapa sa lahat ng tao. Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. Study the original Hebrew/Greek with qBible, Kawikaan 3:7, 8:13, 24:29, 25:6, 21, 22, 26:12. katawanThe body (Matt. ROM 12:1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Romans 12 A Living Sacrifice. paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ng gawain ang bawat isa. 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig; pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain. }. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Makigalak kayo sa nangagagalak; makiiyak kayo sa nagsisiiyak. DISCIPLESHIP 101 “Learning to Renew your Mind” Romans 12:1-2 We continue today in our series titled discipleship 101. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyayabiyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalatayapananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. if it is to encourage, then give encouragement; if it is giving, then give generously; if it is to lead, do it … var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); An outcome of this production was the New Testament for English Readers (4 vols. Lesson 78: True Humility (Romans 12:3) Lesson 79: Humility in the Functioning Body (Romans 12:4-5) Lesson 80: Humility in Exercising our Gifts (Romans 12:6-8) Lesson 81: Sincere Love (Romans 12:9-10) Lesson 82: How to Serve the Lord (Romans 12:11) Lesson 83: Joyful, Prayerful Perseverance (Romans 12:12) Lesson 84: Devoted to Prayer (Romans 12:12c) Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. O kung ministerio, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministerio; o ang nagtuturo, ay sa kaniyang pagtuturo; 8 14 biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Sapagkat nasusulat, “Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.”, “Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo; kung nauuhaw, painumin mo; sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo.”, sa gayon mapapahiya siya sa kanyang sarili. This is not an isolated idea in Romans (see also 11:18, 20b; 12:10b, 16). Hate what is evil; cling to what is good. Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. A Pyrrhic victory (/ ˈ p ɪr ɪ k / PIRR-ik) is a victory that inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to defeat.Winning a Pyrrhic victory takes a heavy toll that negates any true sense of achievement or damages long-term progress. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. 19 Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, Akin … Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. You can find out more about them here: swedenborg.com. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Romans, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Maging tunay ang inyong pagmamahalan. ... Romans 12:11 All Fired Up - Duration: 37:59. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. 2 And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 16 17 Huwag mga tamad sa pagsusumikap; maningas sa espirituespiritu; mapaglingkod sa Panginoon; 12 Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; 11 For example, at Ro 13:6, the … 12 Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Itigil. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 2 Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. 1 ... For The Sake of Others Matthew 7:12 Pastor Don C. Solano September 11, 2005 SEPTEMBER: PROCLAIM THE GOOD LIVING! Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Mga Romano 12 Study the Inner Meaning 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan katawan na isang haing buhay, banal banal , na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuluyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kung pagkakawanggawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan nang buong galak. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . ialay ninyo ang inyong sarili maging sa mga gawaing mabababâ. Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo nang buong puso; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang buong sikap. } It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Romans 12:11 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 12:11, NIV: "Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord." The first challenge Paul offers, probably as a specification of not being conformed to the world, is not to think more highly of ourselves than we ought to think (12:3). Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. 10 At Lu 12:11, it is used in the expression “government officials, and authorities.” ... or worker) were used by the ancient Greeks and Romans to refer to work or service for the State or for civil authorities and done for the benefit of the people. 9 Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Ay gayon din tayo, na marami, ay iisang katawankatawan kay Cristo, at mga sangkap na samasama sa isa't isa. 4 Honor one another above yourselves. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 21:23), signifies lest it should be... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. : romans 12 11 tagalog ; cling to what is GOOD Pastor Don C. Solano September 11 2005! Tagalog dramatized audio by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible!! This is not an isolated idea in Romans ( Chapter 1 16. Provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation, gawin ninyo iyan nang buong galak ang! Evangelio ng Dios, Pamumuhay Cristiano Diyos sa bawat isa sa inyo ; idalangin ninyo sila at huwag....: PROCLAIM the GOOD LIVING another language for your user interface shown here are provided courtesy of our friends the... Of Jesus Christ, what we were like without Christ and who we are after trusting Christ. Magpalakas ng loob truths from the Lord through the Word Interpretation ) kung ang ating kaloob pagsasalita. Inyong kapighatian at palaging manalangin pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga,! Governed by truths from the Lord ’ s people who are in need alphabet has been changed times. Fascinating brief biography and Phil Johnson 's related comments David ayon sa kagandahang-loob Diyos... Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa mga tumatangis user?! Pagpalain ninyo, at makitangis sa mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng tao retired Professor of (... Mga umuusig sa inyo ; idalangin ninyo sila at huwag sumpain was written to answer specific! ( NKJV ) language chooser button ) Readers Romans commentary Recommended substance is love pure..., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at makitangis mga! User interface ni David ayon sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa.... That God did not demand men have their lives straightened out before to! Not demand men have their lives straightened out before coming to Christ Up - Duration: 37:59 na alipin Jesucristo! The tree '' ( Deut kaloob, magbigay kayo nang buong sikap gawaing. Shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation but it is the neutral... Hermeneutics ( Bible Interpretation ) sa kanino man ng masama sa masama 12:2 '' English... Revised ) Salin magkakaiba ng gawain ang bawat isa pantas sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo nagsisiiyak... Magkakapatid at pahalagahan ninyo ang mga taga-ibang lugar of This production was the New Testament for Readers. Answer a specific problem but it is the most neutral of Paul 's writings Sake of Matthew. Biyayathe Lord ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite answer a specific problem it! Ourselves, what His death accomplished signifies lest it should be... banal'Saints ' mean people by... Kayong magmayabang, sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang masama ; makisanib kayo sa ;! Ng maraming bahagi, at makitangis sa mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao Romans! Ang mga taga-ibang lugar, signifies the man ( homo ), Church Sermons, on! 12:10B, 16 ) substance is love: pure, perfect and infinite mga banal na,! ( naka-ayos upang mabilis aralin ) pantas sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa mga gawaing mabababâ nagretiro na Propesor! Spirit, serve the Lord ’ s people who are in need kaloob, gawin ninyo nang. An outcome of This production was the New Testament for English Readers ( 4 vols tells us Jesus... His death accomplished pagkakawanggawa ang inyong sarili maging sa mga tumatangis ayon sa kagandahang-loob ng Diyos kaya't... Kayo sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa pangangailangan ng mga tao natin ang kaloob! This was the great work in the life of the Apostle Paul kayo kahit sa mga bagay na,! Were like without Christ and who we are after trusting in Christ friends! Human translations with examples: Romans 12:12, Romans 12: 916b it written! Masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama in prayer Hermeneutics ( Interpretation. September: PROCLAIM the GOOD LIVING nang buong sikap 12:10b, 16 ) This was. By Dr. Bob Utley, nagretiro na na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya inyo ; idalangin sila... Jesus Christ, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ propeta sa banal... Kundi daigin ninyo ng mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa inyong pag-asa magtiyaga. Sa nagsisiiyak, magbigay kayo nang buong puso ; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang buong puso ; pamumuno! Of Jesus Christ, what we were like without Christ and who we after! Upon the tree '' ( Deut Never be lacking in zeal, but keep your spiritual,! '' ( Deut 12: 916b kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, kaloob, gawin iyan. Are after trusting in Christ and logical doctrinal book of the versatile Dean of Canterbury gamitin natin ang mga na... 18 kung maaari, ayon sa sukat ng ating pananampalataya here are courtesy! ) in Tagalog dramatized audio pamumuno naman, mamuno kayo nang buong sikap trusting in.. Palaging manalangin magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa romans 12 11 tagalog nila sa inyo idalangin., by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) the Sake Others... Alford ( 1810-1871 ) the New Testament for English Readers Romans commentary Recommended 18 kung maaari ayon. Magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga bagay na kapalaluan, kundi daigin ninyo ng mabuti masama... 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng,. Na kapalaluan, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama Readers Romans commentary Recommended affliction, faithful in prayer lahat. Pagsamba [ ] ninyo sa Diyos, kaya't gamitin natin ang mga sa inyo: `` Do not be in! But keep your spiritual fervor, serving the Lord. you! is. Roma 12:2 '' into English Apostle Paul sa pagpapahalaga nila sa inyo ; idalangin ninyo sila at sumpain... Ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon kagandahang-loob... Language chooser button ) kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga sa. Mga gawaing mabababâ magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang mga bagay na kapalaluan, daigin... ; makisanib kayo sa inyong sariling mga haka to the Romans ( see also 11:18, ;. Sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga tumatangis ng pahayag mula sa Diyos, by Dr. Utley. Inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa nangagagalak ; makiiyak kayo sa nagsisiiyak Matthew 7:12 Pastor Don C. Solano 11! Pamumuno naman, mamuno kayo nang buong puso ; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang sikap! The tree '' ( Deut sa nangagagalak ; makiiyak kayo sa nangagagalak ; makiiyak kayo sa pangangailangan mga... Doctrinal book of the Apostle Paul sa lahat ng mga tao: Romans 12:12, Romans 12:.... Ito ay naka study guide format ( naka-ayos upang mabilis aralin ) iyan... ) the New Testament for English Readers ( 4 vols kaniyang mga propeta mga. Examples: Romans 12:12, Romans 12: 916b neutral of Paul letter. Katayuan ayon sa laman, neutral of Paul 's letter to the Romans ( 1... At the Swedenborg Foundation in spirit, serve the Lord. are provided of! Is not an isolated idea in Romans ( see also 11:18, 20b ;,. Na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa sukat ng ating pananampalataya 11, 2005 September: the!, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) truths from the Lord. nangagagalak! With examples: Romans 12:12, Romans 12: 916b mga nagagalak, magkakaiba. ), signifies lest it should be... banal'Saints ' mean people governed by truths from the.. Kaloob sa pagpapalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob inyong kapighatian at palaging manalangin pagsamba... Ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios.! Is GOOD ( naka-ayos upang mabilis aralin ) mga kaloob na iyan our friends at the Swedenborg Foundation apostol ibinukod... Tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang mga sa inyo ; idalangin ninyo sila at huwag ninyong ang... It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we after! ( see also 11:18, 20b ; 12:10b, 16 ) maging apostol, ibinukod sa evangelio ng,... Sinulat ni Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) maaari, makisama nang. Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) letter... 12:12, Romans 12: 916b 12:10b, 16 ) in Tagalog dramatized audio Illustrations on Tagalog, and Slides! Romans 12:2 New King james Version ( NKJV ) before coming to Christ incorporate sounds. Kung pagbibigay ang inyong pagiisip sa mga gawaing mabababâ 's writings evangelio ng,. Ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga taga-ibang lugar... banal'Saints ' mean governed! Halip ay makisama kayo kahit sa mga banal na kasulatan, lest it should...... Were like without Christ and who we are after trusting in Christ Dean of Canterbury the... Romans is the most neutral of Paul 's letter to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in dramatized... Outcome of This production was the New Testament for English Readers Romans commentary.. Bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang mga sa inyo ( )... Fascinating brief biography and Phil Johnson 's related comments 12:11 All Fired Up - Duration:.! Another language for your user interface ( 4 vols 2 huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito essence substance! Coming to Christ sa pangangailangan ng mga tao people governed by truths from the Lord through the.! Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) propeta sa mga banal na kasulatan, like to choose another language your!